Amalfi Napkins

$82.00

Set of four 18″ x 18″ napkins.

Hand-woven by artisans in Chiapas, Mexico of 100% cotton.